Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="0"> &nbsp;</td> </tr>

Przedmiot: Cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Kierunki: geografia - geoinformacja - III rok, geoinformacja inzynierska, geodezja i kartografia;

Ćwiczenia - 30 godz., prowadzący: dr Sławomir Królewicz.

 

Adres  serwera  e-learningowego  ZGiTG: http://150.254.126.236/moodle

 

Rozwiązania zadań należy przesyłać tylko poprzez system e-learningowy.

 

Wszystkie materiały do zajęć udostępniane są przez system e-learningowy.

Podręcznik elektroniczny

Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu. Tadeusiewicz R. i Korohoda P., Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Kraków 1997 [uwaga duży plik > niż 7 mb].

Pytania zaliczeniowe


Prawa autorskie do obrazów i materiałów należą do instytucji i firm, które jest wytworzyły. Ich wykorzystanie na tej stronie dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem.


Strona odwiedzona razy od 2011-11-07.