Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> </table>

GIS jako platforma integrująca geografów

Warsztaty - Obrazy teledetekcyjne jako źródło informacji o środowisku przyrodniczym

Prezentacja na warsztaty - link

Kalibracja danych satelitarnych wg dra J. Paris'a z wykorzystaniem serii podręczników i oprogramowania TNTlite (nowa nazwa TNTFree) - link

Dane

wpn_4kanal.rvc , aster-05052003-DN, landsat.rvc, landsat_refl.rvc

metadane do astera