Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="19"> &nbsp;</td> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="19"> &nbsp;</td> </table>

Gleboznawstwo, wszystkie kierunki

Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

prowadzący: dr inż. Karolina Lewińska, dr inż. Cezary Kaźmierowski, dr dr hab. inż. Jan Piekarczyk

            oraz dr Sławomir Królewicz (zajęcia terenowe, administrator serwera e-learningowego)

 

Materiały do ćwiczeń zebrał i opracował dr inż. C. Kaźmierowski

 

Adres serwera e-learningowego ZGiTG: http://150.254.126.236/moodle

Osoby, które nie posiadają na nim konta, muszą sobie najpierw takie konto założyć zgodnie z instrukcją "krok po kroku" dostępną na stronie logowania. Osoby, które mają konto na tym serwerze, zostaną poinformowane elektronicznie o udostępnieniu dla nich materiałów. Serwer zakładowy działa niezależnie od serwera uczelnianego, stąd nie działają na nim konta z USOS-a!!!!!!!!!!!!!

 

Każdy student na zajęcia odbywające się w laboratorium - zgodnie w wymogami BHP - zobowiązany jest posiadać fartuch ochronny!!!

 

Plan zajęć w semestrze zimowym 2013/2014

(Zajęcia trwają połowę semestru)

 

MATERIAŁY  DYDAKTYCZNE DO  ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH SĄ DOSTĘPNE POPRZEZ PLATFORMĘ E_LEARNIGOWĄ

  Regulamin laboratorium

  Program zajęć

 

Zajęcia 1&2   Skład granulometryczny

                          Norma PTG-2008 , Składniki mineralne

                         mapka 1, mapka 2

Zajęcia 3     Właściwości fizyczne gleb

                               

Pobieranie próbek glebowych

monolitycznych

o nienaruszonej

 structure

o nienaruszonej

 strukturze

(Fot. T. Zaleski)

niewłaściwy sposób pobierania próbek o nienaruszonej

 strukturze

                            mapka 3, mapka 4

                            Antropogeniczna degradacja gleb w Wielkopolsce

 

Zajęcia 4     Glebowa materia organiczna

                            mapka 5

Zajęcia 5     Właściwości sorpcyjne gleb

                            mapka 6, mapka 7

Zajęcia 6     Odczyn i kwasowość gleb

 

Systematyka gleb Polski (PTG 1989)

Systematyka gleb Polski (PTG 2011)

 


Prawa autorskie do materiałów należą do instytucji,  firm i osób, które jest wytworzyły. Ich wykorzystanie z tej strony dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem.


Strona odwiedzona razy od 2011-11-07.