Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br>

Publications

54. Cierniewski J., Karnieli, A., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Lewinska K., Goldberg A., Wesolowski R., Orzechowski M. (2014): Effects of Soil Surface Irregularities on the Diurnal Variation of Soil Broadband Blue-Sky Albedo. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. DOI:10.1109/JSTARS.2014.2330691.

53. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Wróbel M., Zagajewski B. (2014): Effects of different illumination and observation techniques of cultivated soils on their hyperspectral bidirectional measurements under field and laboratory conditions. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Vol. 7, Issue 6: 2525 - 2530. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2298098.

52. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., (2013): Effects of soil roughness on the optimal time of cultivated soils observation by satellites for the soils average diurnal albedo approximation. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Vol. 6, Issue 3: 1194-1198. DOI: 10.1109/JSTARS.2012.2234440.

51. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Kuśnierek K. (2012): Effects of time of bare cultivated soils observation and their roughness on the average diurnal soil albedo approximation by satellite data. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium: Remote Sensing for a Dynamic Earth, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, 22-27 Jul, 2012, Munich, Germany: 1-4, ISBN: 978-1-4673-1158-8.

50. Piekarczyk J., Królewicz S., Kaźmierowski C., (2012). Relationships between soil properties of the abandoned fields and spectral data derived from the advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER). Advances in Space Research. Vol. 49: 280-291.

49. Piekarczyk J., 2011. Szacowanie plonów roślin uprawnych na podstawie naziemnych pomiarów spektralnych. Teledetekcja Środowiska, 46: 23-28.

48. Piekarczyk J., Sulewska H., 2011. Winter oilseed-rape yield estimates from hyperspectral radiometer measurements. Quaestiones Geographicae, 30(1): 19-26.

47. Piekarczyk J., Królewicz S., Kaźmierowski C., 2010. Possibilities of using Terra Aster satellite image for drawing up maps of soil fertility of fallow fields. Geoinformatica Polonica, Kraków, No. 10: 45-53.

46. Piekarczyk J., Wójtowicz A., 2010. Ocena stopnia porażenia liści żyta przez rdzę brunatną (puccinia recondita f. Sp. Recondita roberge) na podstawie polowych pomiarów hiperspektralnych. Progress In Plant Protection 50(2): 713-717.

45. Piekarczyk J., 2010. Assessment of winter spelt and wheat growth and yield by ground spectral measurements. Acta Agrophysica 15 (2):371-381.

44.Sulewska H., Koziara W., Szymańska G., Panasiewicz K., Piekarczyk, 2010. Reakcja odmian ozimych orkiszu pszennego na nawożenie obornikiem. Journal of Research And Applications In Agricultural Engineering 55(4):126-130.

43.   Cierniewski J., Kaźmierowski C, Kuśnierek, Piekarczyk J., Królewicz S., Guliński M, Terelak H., Tomasz Stuczyński T.and Maliszewska-Kordybach B. (2010): Unsupervised clustering of soil spectral curves to obtain their stronger correlation with soil properties. Second Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing. 14-16 June 2010, Reykjavik, Iceland: 1-4, ISBN: 978-1-4244-8906-0, doi: 10.1109/WHISPERS.2010.5594852.

42.   Piekarczyk J., 2009. Teledetekcja w rolnictwie. [W]: GIS - platforma integracyjna geografii, red. Zwoliński Z. Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 33-46.

41.   Piekarczyk J., 2009. Właściwości spektralne nieużytków i odłogów na podstawie danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 138.

40. Piekarczyk J., Królewicz S., 2008. Identyfikacja nieużytków porolnych i od odłogów na obrazach satelity TERRA-ASTER. Teledetekcja Środowiska, 39, 100-107.

39. Kaźmierowski C., Piekarczyk J. – 2008. Gleby. Rozdział w monografii: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki: Tom 1 - Zasoby turystyczne i metody ich oceny (red - Młynarczyk Z. i Zajadacz A.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

38.  Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Królewicz S., 2007. Relationships between soil properties of the fallow fields and spectral data derived from the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. 5 Cong. of the European Soc. for Soil Conserv., June 25-30 2007, Palermo, Changing Soil in a Changing World: the Soils of Tomorrow. Book of abstracts - Dazzi C. (ed.), p. 230.

37. Piekarczyk J., Wójtowicz M., Wójtowicz A., 2006. Estimation of agronomic parameters of winter oilseed rape from field reflectance data. Acta Agrophysica, 8(1):205-218.

36. Piekarczyk J., 2006. Identyfikacja nieużytków porolnych na kolorowych zdjęciach lotniczych. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI, Warszawa 2006, 269-277.

35. Wójtowicz M., Wójtowicz A., Piekarczyk J., 2005. Zastosowanie teledetekcji do monitorowania i oceny produktywności plantacji rzepaku. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, XXVI (1): 265-272.

34. Piekarczyk J., 2005. Discrimination between fallow and arable fields by multitemporal reflectance measurements. In: Imaging spectroscopy, New quality in environmental studies. Warszawa 2005. pp.223-232.

33. Piekarczyk J., 2005. Spectral discrimination of arable from fallow fields as landscape components. Polish Journal of Ecology, 53(1):105-111.

32. Piekarczyk J., Wójtowicz M., Wójtowicz A., (2004). Influence of nitrogen fertilisation and varieties on spectral characteristics of oilseed rape crop. (in Polish). Rośliny Oleiste, XXV: 287-297.

31. Piekarczyk J., (2004). Seasonal variation in reflectance of cereal crops and abandoned fields. (in Polish) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, Gdańsk, s.215-220.

30. Piekarczyk J., Cierniewski J., (2004): Field devices for bidirectional reflectance measurements in optical range. (in Polish). Teledetekcja Środowiska, 33:113-118.

29. Wójtowicz A., Piekarczyk J., 2001. Monitoring of Phytophthora infestans development with a luminancemeter. Progress in Plant Protection. Journal of plant Protection Research. Vol. 41, No 3 pp. 256-265.

28. Piekarczyk J., (2001): Temporal variation of the winter rape crop spectral characteristics. International Agrophysics. Iternational Agrophysics, 15:101-107.

27. Cierniewski J., Piekarczyk J., Marlewski A., (2000): A model of cultivated soil surface image in the optical domain (in Polish). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, 30-30-12.

26. Piekarczyk J., (2000): Assessing of the winter oilseed rape crop state before overwintering with the field spectral measurements. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10, 60-60-7.

25. Cierniewski J., Piekarczyk J., Marlewski A., (1999): Directional reflectance modelling of soil surfaces in the optical domain incorporating their farming direction (in Polish). Fotointerpretacja w Geografii - Problemy Telegeoinformacji, 30:62-74.

25. Wójtowicz A., Piekarczyk J., (1998): Comparing of different Decision Support Systems in the control of Phythopthora infestants (in Polish). Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, vol. 38, no. 2, 358-361.

24. Piekarczyk J., Wójtowicz A., (1998): Geographical Information System in plant protection (in Polish). Postępy w Ochronie Roślin, vol.38, no.1, 231-237.

23. Piekarczyk J. 1998: Effects of conservation tillage on soil degradation caused by pesticides (in Polish). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 460, 719-726.

22. Piekarczyk J., 1998. Effects of conservation tillage on soil degradation caused by pesticides (in Polish). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 460, 719-726.

21. Piekarczyk J., 1997. Occurence and harmfulness of cabbage root fly in Poland. Biuletyn Warzywniczy, XLVII:71-78.

20 Wojtowicz A., Piekarczyk J., 1997. Decision Support System for Phytopthora infestans control in potatoe. Progress in Plant Protection / Post. Ochr. Roślin Vol. 37, No. 1:168-170.

19. Piekarczyk J., 1996. Temporal pattern in the spectral response of winter rape oilseed crop. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark 25-27 IV 1996, 45-46.

18. Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1996. Brunatna plamistość liści ziemniaka - choroba, której nie wolno lekceważyć. Ochrona Roślin, 1:10.

17. Piekarczyk J., 1996. Forecasting of Phytopthora infestans occurence on potato.

16. Piekarczyk J., 1995. Spectral properties of agricultural crops and plant stress. (in Polish) II Krajowe Sympozjum: Odpornoœć roœlin na choroby, szkodniki i niesprzyjajšce czynniki środowiska. 12-14 IX 1995. IHAR Radzików, 413-414.

15. Piekarczyk J., 1995. Bidirectional reflectance factors of winter rape crop during the growing season. International Colloquium Photosynthesis and Remote Sensing; 28-30 August 1995, Montpellier, France, 231-236.

14. Piekarczyk J., 1995. Remote Sensing methods of detecting and assessing plant stress in wheat crop. International Conference: Agrometeorology of the cereals. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 199-203.

13. Złotkowski J., Piekarczyk J., 1995. Spectral characterictics of some vicia faba varieties infected by aphids. (in Polish) Materiały XXXV Sesji Naukowej IOR, cz. II:67-70.

12. Piekarczyk J., 1995. Spectral reflectances of yellow boards. (in Polish) Materiały XXXV Sesji Naukowej IOR, cz. II:271-295.

11. Grendowicz L., Manyś P., Nieborak N., Piekarczyk J., Piekarczyk K., Walczak F., 1995. Harmfulness of some agrophages of cultivated plants in Poland in 1994 and preliminary forecasts for next year. (in Polish) Materiały XXXV Sesji Naukowej IOR, cz. I:271-295.

10. Piekarczyk J., Woźny J., 1994.  Microcomputers in plant protection (in Polish). Ochrona Roślin, 9:12-14.

9. Piekarczyk J., 1994. The influence of aphids infection on a spectral responseof wheat. (in Polish). Materiały XXXIV Sesji Naukowej IOR, cz. II:88-92.

8. Piekarczyk J., 1992. Spectral response of a spring wheat treated with fungicides. (in Polish) Materiały XXXII Sesji Naukowej IOR, cz. II:9-14.

7. Piekarczyk J., Grendowicz L., Lewartowski R., Kagan F., Walczak F., Romankow-Żmudowska A., 1993. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1991 r. oraz wstępne prognozy na 1992 rok. Materiały XXXII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, I:164-185.

6.Kijowski A., Piekarczyk J., 1991. The meteorological station ARAX data storaging and interpretation program. (in Polish) Materiały XXXI Sesji Naukowej IOR, cz. II:268-274.

5. Piekarczyk J., (1991): The plant protection information and advisory microcomputer program. (in Polish) Materiały XXXI Sesji Naukowej IOR, cz. II:275-279.

4. Piekarczyk J., Bubniewicz P., (1990): A spectral database storaging and interpretation. (in Polish) Materiały XXX Sesji Naukowej IOR, cz. II:305-308.

3. Piekarczyk J., (1989): Spectral characteristics of some agriculture crops. (in Polish) Materiały XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji, Toruń, 52:58.

2. Piekarczyk J., Wójtowicz A., (1989):. Detection of Beet Yellow Virus (BYV) using aerial photography and field spectral measurements. (in Polish) Materiały XXIX Sesji Naukowej IOR, cz. II:69-74.

1. Kijowski A., Piekarczyk J., (1989): Using airborne video imagery for detecting disease and pest infestation. (in Polish) Materiały XXIX Sesji Naukowej IOR, cz. II:279-284.


This page was visited from 2012-01-11.