Publications

41. Cierniewski J., Królewicz S., Ka źmierowski C., (2017). Annual dynamics of shortwave radiation as consequence of smoothing of previosly plowed and harrowed soils in Poland. (Accepted for publication) Doi: http://dx.doi.org/10.1175/JAMC-D-16-0126.1

40. Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Cierniewski J. (2016). Effects of soil surface roughness on soil reflectance measured in laboratory and outdoor conditions. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Volume: vol. 9, Issue: 2, pp. 827 - 834, DOI: 10.1109/JSTARS.2015.2450775.

39. Królewicz S., Wyczałek M., Ceglarek J., Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Lewińska K., Herodowicz K., 2015 - Geodezyjna ocena dokładności ortofotomapy i cyfrowego modelu powierzchni terenu kampusu WNGIG wykonanej na podstawie zdjęć fotograficznych z UAV. [W] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Rosała M., Kowalewski G. (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-086-2, pp. 17-30.

38. Cierniewski J., Królewicz S., Kaźmierowski C., Ceglarek J., Kusz P. (2015) Shortwave radiation reflected from the territory of Poland throughout the year as an effect of smoothing soils previously plowed and harrowed. International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS, Milan, Italy; 07/2015. Remote sensing - Understanding the Earth for a safer World, 26-31 Jul, 2015, Milan, Italy, pp.4629-4632. ISBN:978-1-4799-7928-8, doi:10.1109/IGARSS.2015.7326860.

37. Żuk L., Królewicz S. (2015). To trust or not to trust: maps vs. aerial photographs within political discourse. W: I. Bugarski, D. Cowley, V. Ivanisevic, G. Kiarszys, T. Veljanovski (red.) Recovering Lost Landscapes. Institute of Archeology Belgrad, Monographs No 58:155-168. ISBN 978-86-80093-99-4. 

36. Kaźmierowski C., Ceglarek J., Jasiewicz J., Królewicz S., Wyczałek M., Cierniewski J.,(2015). Soil surface roughness quantification using DEM obtained from UAV photogrammetry. In Geomorphometry for Geosciences, edited by Jaroslaw Jasiewicz, Zbigniew Zwoliński, Helena Mitasova and Tomislav Hengl, 259-262. Poznań, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation.

35. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S. (2015): Evaluation of the effects of surface roughness on the relationship between soil BRF data and broadband albedo. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE.  Volume: 8, Issue: 4: 1528 - 1533. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2361924. 

34. Cierniewski J., Karnieli, A., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Lewinska K., Goldberg A., Wesolowski R., Orzechowski M. (2015): Effects of Soil Surface Irregularities on the Diurnal Variation of Soil Broadband Blue-Sky Albedo. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Vol. 8, Issue 2: 493 - 502. DOI:10.1109/JSTARS.2014.2330691.

33. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Wróbel M., Zagajewski B. (2014): Effects of different illumination and observation techniques of cultivated soils on their hyperspectral bidirectional measurements under field and laboratory conditions. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. IEEE. Vol. 7, Issue 6: 2525 - 2530. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2298098.

32. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., (2013): Effects of soil roughness on the optimal time of cultivated soils observation by satellites for the soils average diurnal albedo approximation. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 6, Issue 3: 1194-1198. DOI: 10.1109/JSTARS.2012.2234440.

31. Dzieszko, M., Dzieszko, P., Królewicz, S., Cierniewski, J. (2012): Digital aerial images land cover classification based on vegetation indices. Quaestiones Geographicae Vol. 31, 3: 5-23

30. Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Kuśnierek K. (2012): Effects of time of bare cultivated soils observation and their roughness on the average diurnal soil albedo approximation by satellite data. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium: Remote Sensing for a Dynamic Earth, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, 22-27 Jul, 2012, Munich, Germany: 1-4, ISBN: 978-1-4673-1158-8.

29. Piekarczyk J., Królewicz S., Kaźmierowski C., (2012). Relationships between soil properties of the abandoned fields and spectral data derived from the advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER). Advances in Space Research. Vol. 49: 280-291.

28. Królewicz S., Mania W. (2011). Problemy integracji kartograficznych i teledetekcyjnych źródeł danych przestrzennych. W: ŚRODOWISKO I KULTURA - metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych, red. Jasiewicz J., Lutyńska M., Rzeszewski M., Szmyt M., Makohonienko M., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,  tom 9: 58-62.

27. Cierniewski J., Piekarczyk J., Guliński M., Królewicz S., Zagajewski B. (2011): Use of undisturbed and artificial soil samples for the BRF laboratory measurements of cultivated soils complementing the measurements acquired in the field. [W:] Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, Lisbon, Portugal: 1-4, ISBN: 978-1-4577-2202-8, doi: 10.1109/WHISPERS.2011.6080908.

26. Wyczałek I., Królewicz S., Wyczałek E., (2011). Obraz wielospektralny WorldView-2 – nowy standard wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych. Geodetic Review (Przegląd Gedezyjny). V. 83: 3-7.

25. Królewicz S., (2010). Analiza wpływu zjawiska BRDF na jasność obiektów w obrębie bloku zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. XXI: 201-210 (in Polish).

24. Wyczałek I., Królewicz S., Wyczałek E., (2010). Obraz wielospektralny WorldView-2 – nowy standard wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych. Archives of Photogrammetry, Carthography and Remote Sensing (Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji), vol. XXI: 471-480.

23. Piekarczyk J., Królewicz S., Kaźmierowski C., (2010). Possibilities of using Terra Aster satellite image for drawing up maps of soil fertility of fallow fields. Geoinformatica Polonica, Kraków, No. 10: 45-53.

22. Cierniewski J., Karnieli A., Herrmann I., Królewicz S., Kuśnierek K., 2010. Soil surface illumination at micro-relief scale and soil BRDF data collected by a hyperspectral camera. International Journal of Remote Sensing, vol. 31, Issue 8, pp. 2151-2157.

21. Królewicz, S., 2010. Konwersja zasobów analogowych Archiwum Kartograficznego WNGiG UAM do postaci cyfrowej. [W]: GIS - GIS – woda w środowisku, red. Zwoliński, Z. Bogucki – Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 171-175 (in Polish).

20. Cierniewski J., Kaźmierowski C, Kuśnierek, Piekarczyk J., Królewicz S., Guliński M, Terelak H., Tomasz Stuczyński T.and Maliszewska-Kordybach B. (2010): Unsupervised clustering of soil spectral curves to obtain their stronger correlation with soil properties. Second Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing. EEE Geoscience and Remote Sensing Society, 14-16 June 2010, Reykjavik, Iceland: 1-4, ISBN: 978-1-4244-8906-0, doi: 10.1109/WHISPERS.2010.5594852..

19. Królewicz S., 2009. Charakterystyka i dostępność wybranych średnio i wysokorozdzielczych satelitarnych danych teledetekcyjnych. [W]: GIS - platforma integracyjna geografii, red. Zwoliński, Z., Bogucki – Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 33-46.

18. Królewicz S. (2009): Cyfrowa korekcja winietowania zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. XIX: 188-197.

17. Piekarczyk J., Królewicz S., 2008. Identyfikacja nieużytków porolnych i od odłogów na obrazach satelity TERRA -ASTER. Teledetekcja Środowiska, 39: 100-107

16. Królewicz S., Karczmarek L., 2008. Zmienność rzeźby terenu w strefie brzegowej na wybranym odcinku Mierzei Łebskiej w latach 2001-2007. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 59: 105-120. DOI: 10.2478/v10116-009-0009-x.

 15. Królewicz S., Wyczałek I., 2007. Cyfrowa obróbka obrazów. [W]: Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych systemie informacji przestrzennej, (red.) Wyczałek I. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 110-120.

 14. Królewicz S., Wyczałek I., 2007. Analizy radiometryczne informacji obrazowej. [W]: Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych systemie informacji przestrzennej, (red.) Wyczałek I. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 129-138.

 13. Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Królewicz S., 2007. Relationships between soil properties of the fallow fields and spectral data derived from the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. 5th Inter. Cong. of the European Soc. for Soil Conserv., June 25-30 2007, Palermo, Changing Soil in a Changing World: the Soils of Tomorrow. Book of abstracts - Dazzi C. (ed.), p. 230.

12. Wczałek I., Królewicz S., Karczmarek L. (2005) Fotogrametryczno-teledetekcyjna Wiosna w geodezji i kartografii. Geodetic Review (Przegląd Gedezyjny). V. 77: 2-5.

11. Królewicz S. 2005. Charakterystyka wybranych cech współczesnych średnio- i wysokorozdzielczych danych teledetekcyjnych, [w:] Biskupin ... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, (red.) J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. Poznań Instytut Prahistorii UAM.

10. Jankowska M., Królewicz S. (2004): Dokładność określania cech geometrycznych wybranych elementów krajobrazu na mapach topograficznych w skali 1:10000 i 1:25000 z XX wieku, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach. ISBN 83-920562-0-5, s.64-66.

9. Karczmarek L.,  Królewicz S. (2004): Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne zgromadzone w bazie danych przestrzennych Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, ISBN 83-920562-0-5,ISDN, s. 72-75.

8. Królewicz S. (2003) Obraz powierzchni piaszczystych na zdjęciach lotniczych w zmieniających się warunkach ich oświetlenia i obserwacji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 13B: 409-418.

7. Królewicz S. (2001): Rectification of the scanned topographic maps at 1:10000 scale based on map grid (in polish). Proceedings of Conference "Geodezyjne i kartograficzne aspekty systemów informacji przestrzennej". Ss. 41-48. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Poznań-Jeziory. Poland.

6. Królewicz S. (2000): Brightness variantions of the natural sand surfaces with taking into account changes of the camera position during the flight and the properties of camera lens. (Łeba area) (in Polish). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, tom 51, Seria A, Geografia Fizyczna. 87-103.

5. Królewicz S. (2000): Brightness variantions of the natural sand surfaces in variable illumination and viewing conditions. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 10: 49.1- 49.12.

4. Cierniewski, J., Marlewski, A., Faryś, M., Królewicz, S. (1998): Brightness variation of furrowed soil surfaces remotely sensed. Qustiones Geographices. Wyd. Nauk. UAM Poznań, 1998, ss. 13-22.

3. Cierniewski J., Królewicz S. (1997): Verification of the soil map at the scale of 1:5000 using colour aerial photographs and SPOT and Landsat imageries on the examples of Tarnowo Podgórne commune (in Polish). Proceeding 24th National Cartographic Conference "Cartography in protection of natural environment and environmental planning" , Poznań, 13-15.11.1997: 34-42.

2. Cierniewski, J., Faryś, M., Królewicz, S., (1995): Specification of information about towns using computer techniques and aerial photographs (in Polish). Proceedings of Conference "Practical application of aerial photographs", Exhibition Polish Towns, Invest City'95, Poznań, 22.11.1995:20-29

1. Cierniewski J., Królewicz S. (1995): Verification of the soil map using aerial photographs (in Polish). Proceedings of Conference "Aerial photographs in environmental protection", Tuczno, 20-21.04.1995: 18-23.

Technical traslation of TNTProducts Interface

21. S. Królewicz, (2015): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 8.1;

20. S. Królewicz, (2014): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 8.0;

19. S. Królewicz, (2013): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.9;

18. S. Królewicz, (2012): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.8;

17. S. Królewicz, (2011): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.7;

16. S. Królewicz, (2010): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.6;

15. S. Królewicz, (2009): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.5;

14. S. Królewicz, (2008): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.4

13. S. Królewicz, (2007): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.3.

12. S. Królewicz, (2006): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.2.

11. S. Królewicz, (2005): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.1.

10. S. Królewicz, (2004): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 7.0.

9. S. Królewicz, (2003): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.9.

8. S. Królewicz, (2003): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.8.

7. S. Królewicz, (2002): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.7.

6. S. Królewicz, (2001): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.6.

5. S. Królewicz, (2001): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.5.

4. S. Królewicz, (2000): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.4.

3. S. Królewicz, (2000): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.3;

2. S. Królewicz, (1999): Update of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.2.

1. S. Królewicz, (1999): Localization of Polish interface package for GIS/RS system - TNTProducts from Microimages, Inc, version 6.1.

 


This page was visited from 2011-01-11.