Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="0"> &nbsp;</td>

Warsztaty - GIS - Teledetekcja

Kalibracja radiometryczna teledetekcyjnych danych obrazowych

 

materiały zebrał i opracował: dr S. Królewicz


WPROWADZENIE


Zadanie 1: Konwersja DN do radiancji na poziomie TOA na przykładzie sensora ASTER

PREZENTACJA    OBRAZ ASTER        METADANE          DOKUMENTACJA     PLIK EXCEL


Zadanie 2: Konwersja DN do radiancji na poziomie powierzchni Ziemi na przykładzie danych ASTER za pomocą skryptu SRFI.sml opracowanego przez Dr J. Paris'a

PREZENTACJA    PLIK EXCEL      FAQsA     FAQsB      SKRYPT


Zadanie 3: Konwersja DN obrazu World View II (DigitalGlobe) do radiancji na poziomie TOA lub za pomocą skryptu SRFI-VW2.sml do radiancji na poziomie powierzchni Ziemi

Zadanie do samodzielnego wykonania (na podstawie zadań 1 i 2)

OBRAZ     METADANE-MS     METADANE-PAN   DOKUMENTACJA   SKRYPT


Prawa autorskie do obrazów i materiałów należą do instytucji i firm, które jest wytworzyły. Ich wykorzystanie na tej stronie dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem.


if (!(file_exists("spdsat.txt"))){//nie ma pliku z licznikiem $plik = fopen ("spdsat.txt", "w+"); fputs ($plik, "-"); // tworzymy plik fclose ($plik); } $ile = filesize ("spdsat.txt"); $plik = fopen ("spdsat.txt", "a"); flock ($plik, 2); fputs ($plik, "-"); flock ($plik, 3); fclose ($plik); print "This page has been visited $ile times since 2011-11-07" ?>