Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="0"> &nbsp;</td> </tr>

                    Zdjęcia lotnicze

             Prezetacja

 Kamera analogowa RMK A 15 (rok prod. 1961)

 Certyfikat   kal. USGS RMK

 Cert. kal. 2 (bmp)

 zd1-fulres  zd1-25%

 zd-2 zd2-bezA zd2-bezwinB

 Kamera analogowa RC 20 (zdjęcia z programu Phare)

 certyfikat   kalibracyjny

 zd1  zd2

 

 Kamera cyfrowa średnio formatowa

 certyfikat   kalibracyjny

 Zd1  Zd2

 

 Kamera cyfrowa DMC I (pierwszej generacji)

 Certyfikat   kalibracyjny

 B G R IR PAN

 RGB  CIR  RGB-16  CIR-16 NDVI GDVI  MOZAIKA  GPS

 

Raporty certyfikacyjne USGS

Wymagania kalibracyjne USGS wobec kamer szeregowo-pomiarowych

 


Prawa autorskie do obrazów i materiałów należą do instytucji i firm, które jest wytworzyły. Ich wykorzystanie z tej strony dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem. Obrazy satelitarne zapisane są w formacie RVC, który można otworzyć tylko w TNTmips.

Możliwość zainstalowania TNTmips w wersji FREE ze strony producenta oprogramowania http://www.microimages.com.


if (!(file_exists("licznik7.txt"))){//nie ma pliku z licznikiem $plik = fopen ("licznik7.txt", "w+"); fputs ($plik, "-"); // tworzymy plik fclose ($plik); } $ile = filesize ("licznik7.txt"); $plik = fopen ("licznik7.txt", "a"); flock ($plik, 2); fputs ($plik, "-"); flock ($plik, 3); fclose ($plik); print "This page has been visited $ile times since 2011-11-07" ?>