Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br> <tr> <td width="800" valign="top" align="center" height="0"> &nbsp;</td>

Kierunek: Geoinformacja, II rok

Przedmiot: Teledetekcja środowiska przyrodniczego

Ćwiczenia - 30 godz., prowadzący: dr Sławomir Królewicz,

Wykład do ćwiczeń prowadzi dr A. Kijowski.

Zadania wysyłać na adres: slawomirkrolewicz@gmail.com

 

Adres serwera e-learningowego ZGiTG: http://150.254.126.236/moodle

 

Prezentacja Dane Filmy  Rozpoznawanie

  Wprowadzenie do teledetekcji

1

       obiekty przyrodnicze 4
 Zdjęcia lotnicze z kamer analogowych i cyfrowych

2

 Kamera analogowa RMK A 15 (rok prod. 1961)  Certyfikat   kal. USGS RMK,  Cert. kal. 2 (bmp)

  zd1-fulres  zd1-25% zd-2 zd2-bezA zd2-bezwinB

 Kamera analogowa RC 20 (zdjęcia z programu Phare)

 zd1  zd2   broszura do RC30  przykładu certyfikatu kalibracyjnego

 Kamera cyfrowa średnio formatowa

 Zd1  Zd2  certyfikat   kalibracyjny

 Kamera cyfrowa DMC I (pierwszej generacji)

 Certyfikat   kalibracyjny  B G R IR PAN RGB  CIR  GPS

 Podstawy przetwarzania danych obrazowych. Prosta kalibracja radiometryczna danych satelitarnych.

3

 ASTER, LANDSAT  cw2 XS-WIN

 Anaglify

 Rozciąganie histogramu. Wizualizacja obrazów wielospektralnych. Klasyfikacja obrazów z wykorzystaniem progowania.

4

 LANDSAT  cw3 cw3A cw3B cw3C cw3E

Obiekty cz. 1

 Pojęcie zdolności rozdzielczej, Systemy  współrzędnych przestrzennych. Moduły referencji przestrzennych. Nadawanie referencji

  przestrzennych zdjęciu lotniczemu w oparciu o mapy topograficzne

5

 georef-04.rvc  cw4 cw4B

obiekty cz. 2

 Modele transformacji geometrycznej. Referencja przestrzenna obrazów satelitarnych na podstawie geolokacji (GPS) i na podstawie

 map topograficznych i innych danych teledetekcyjnych.

6

 georef-sat05.rvc , georef-mapy05.rvc  cw5

obiekty przyrodnicze 1

 Wykorzystanie właściwości spektralnych do identyfikacji roślinności na podstawie obrazów wielospektralnych

7

 LANDSAT, LANDSAT_REFL  cw6

obiekty przyrodnicze 2 

 Przeglądanie i wykorzystanie danych teledetekcyjnych z wykorzystaniem Internetu

 8

   

obiekty przyrodnicze 3

 Rozkład natężenia jasności na zdjęciu lotniczym wskutek winietowania i BRDF

9

 phare,rvc  cw7a cw7b cw7c cw7d

 cw7e cw7f  cw7g

 
 Klasyfikacja wielospektralnych danych obrazowych - wstępne wiadomości

10

 LANDSAT, LANDSAT_REFL ,  cwicz8.xls

   
 Klasyfikacja hiperspektralnych danych obrazowych - wstępne wiadomości

11

  dane    

Pytania zaliczeniowe (pytania problemowe, inne niż te pojawiające się na sprawdzianach na platformie e-learningowej)


Prawa autorskie do obrazów i materiałów należą do instytucji i firm, które je wytworzyły. Ich wykorzystanie z tej strony dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem. Obrazy satelitarne zapisane są w formacie RVC, który można otworzyć tylko w TNTmips.

Możliwość zainstalowania TNTmips w wersji FREE ze strony producenta oprogramowania http://www.microimages.com.


Strona odwiedzona razy od 2011-11-07.