Frames are not supported by your program<br> You should install, for example, Interent Explorer 4.0.<br>

Kierunek: Geografia (Zaoczne Studium Geografii), V i III rok

Przedmiot: TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

Ćwiczenia - 10 godz. ; prowadzący - dr hab. inż. Jan Piekarczyk, dr Sławomir Królewicz

 
Dane do ćwiczeń:

Cwiczenia Teledetekcja - opis.doc    Uzytkowanie_Roz_Pot.jpg    ASTER_green_RP.rvc   ASTER_nir_RP.rvc

 ASTER_bez_ref.rvc

ASTER_red_RP.rvc     Miasto_1-1.rvc    Miasto_2-2.rvc    Osada.rvc     Roz_Pot_topo100.rvc     Uzytkowanie.rvc

refl.rvc    rozany_zdjecie_lotnicze_z_mapa1.rvc     rozany_zdjecie_lotnicze_z_mapa2.rvc

LANDSAT - 23-05-14 SRFI.rvc

Uzytkowanie_wspol.rvcPrawa autorskie do obrazów i materiałów należą do instytucji i firm, które jest wytworzyły. Ich wykorzystanie z tej strony dotyczy wyłącznie celów dydaktycznych i w tej materii pozostaje zgodne z polskim prawem. Obrazy satelitarne zapisane są w formacie RVC, który można otworzyć tylko w TNTmips.

Możliwość zainstalowania TNTmips w wersji FREE ze strony producenta oprogramowania http://www.microimages.com.


if (!(file_exists("zsg.txt"))){//nie ma pliku z licznikiem $plik = fopen ("zsg.txt", "w+"); fputs ($plik, "-"); // tworzymy plik fclose ($plik); } $ile = filesize ("zsg.txt"); $plik = fopen ("zsg.txt", "a"); flock ($plik, 2); fputs ($plik, "-"); flock ($plik, 3); fclose ($plik); print "This page has been visited $ile times since 2011-11-07" ?>